AKTUÁLNĚ

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

od 1.října 2021 se zvyšuje částka stravného na 800,- Kč za měsíc + 200,-Kč školného  za měsíc.  Navyšte si, prosím, trvalý příkaz na 1000, Kč.

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin dle vyhlášky č.272/2021 Sb. zákona č.107/2005 Sb. o školním stravování.

                                                                                                          Děkujeme

INFORMACE K ORGANIZACI PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro zajištění 10-ti hodinového provozu MŠ nelze organizačně zajistit provoz  jednotlivých tříd od 6,15 – 16,15 hodin samostatně. Proto dochází ráno a odpoledne ke krátkému spojení 2 tříd.  Při zajišťování chodu MŠ se řídíme těmito pravidly: délkou provozu školy (10hodin), počtem pedagogů, zákonem dané překrývání služeb pedagogů, limitem dětí ve třídě a na vycházce na jednoho pedagoga.

V současné době dodržujeme zvýšená hygienická opatření, zcela vyloučíme styk dětí  obou pavilonů mezi sebou, i spaní upravíme do jednotlivých pavilonů, rušíme všechny společné aktivity v rámci školky.

Zcela prvořadá je ovšem docházka naprosto zdravých dětí do školky-bez rýmy, kašle, teploty, střevních potíží. Jednodenní absence při některých ze jmenovaných potížích  neřeší jejich uzdravení. Současná situace s testy prokázala, že i zdánlivě obyčejná rýma může být příznakem onemocnění Covid-19.                                                                                                      Věříme, že současnou náročnou situaci společně zvládneme.