FILOZOFIE MŠ

Naším hlavním úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a společně zajistit dítěti dostatek podnětů k rozvoji a učení. Chceme, aby si děti osvojily základní životní hodnoty odpovídající naší společnosti a postoje, které jim umožní projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí a měli chuť k dalšímu poznání. Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti. Snažíme se o položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem bez rozdílu, s respektováním individuálních potřeb, zvláštností, speciálních vad i zvláštního nadání.  Respektujeme postavení dítěte, pedagog je dítěti partnerem, přirozeným vzorem a rodičům spolupracovníkem při dosahování společných cílů.