OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících za školského zákona a dalších obecně závazných předpisů.

OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ,

omezení zpracování a má právo vnést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Mateřská škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

                    sídlo: Dolní Dobrouč 448

                    IČO: 75016290

                    telefon: 465543112

                    e-mail:ms dolnidobrouc@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Pavel Neumeister

                    e-mail: neumeister@irot.cz

                    telefon: 728954076