PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOLNÍ DOBROUČ, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE                            PŘIJAT(A) – NEPŘIJAT(A)

02/2021/RE

Přijat-a

03/2021/RE

Přijat-a

04/2021/RE

Přijat-a

05/2021/RE

Přijat-a

06/2021/RE

Přijat-a

07/2021/RE

Přijat-a

08/2021/RE

Přijat-a

09/2021/RE

Přijat-a

10/2021/RE

Přijat-a

11/2021/RE

Přijat-a

12/2021/RE

Přijat-a

13/2021/RE

Přijat-a

14/2021/RE

Přijat-a

15/2021/RE

Přijat-a

16/2021/RE

Přijat-a

17/2021/RE

Přijat-a

18/2021/RE

Přijat-a

19/2021/RE

Přijat-a

20/2021/RE

Přijat-a

21/2021/RE

Přijat-a

22/2021/RE

Přijat-a

23/2021/RE

Přijat-a

24/2021/RE

Přijat-a

25/2021/RE

Přijat-a

26/2021/RE

Přijat-a

27/2021/RE

Přijat-a

28/2021/RE

Přijat-a

29/2021/RE

Přijat-a

30/2021/RE

Přijat-a

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 PROBĚHNE V TERMÍNU OD 2.5. – 16.5.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne zápis “na dálku”

 Zapsané budou všechny děti , které v den zápisu dovrší alespoň dva roky věku, s tím, že do MŠ nastoupí ve třech letech dítěte. Přednostně budou přijaty děti v posledním ročníku, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud počet zapsaných dětí bude vyšší než počet volných míst, bude ředitelka postupovat podle stanovených kritérií o přijetí.

K zápisu je třeba doložit

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení o očkování dítěte – kopie očkovacího průkazu
  • kopie rodného listu dítěte
  • kopie občanského průkazu nebo jiný doklad prokazující totožnost zákonného zástupce dítěte
  • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit i písemné vyjádření školského poradenského zařízení – údaje potřebné pro účely nastavení podpůrných opatření
  • v případě volby individuálního vzdělávání předškolního dítěte musí rodiče podat žádost nejpozději 2 měsíce před začátkem školního roku

Potřebné tiskopisy najdete na stránkách školy, nebo si je můžete vyzvednout v MŠ. Vyplněné doklady k zápisu vhazujte do schránky u hospodářského pavilonu školy nebo posílejte  poštou na adresu školy: MŠ Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, Dolní Dobrouč 448, 561 02

Kritéria přijetí v případě, že počet přihlášených dětí převyšuje počet volných míst

Věk dítěte:  2 roky                   0 bodů

                      3 roky                   5 bodů 

                      4 roky                 10 bodů

trvalý pobyt dítěte v obci      12 bodů