PROJEKTY

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila

za podpory MAS ORLICKO,z.s. do projektu s názvem

“ŠKOLNÍ ZAHRADA JAKO PROSTOR

K SETKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ”

 

PROJEKT DOLNÍ DOBROUČ 63

Cílem projektu MŠ je personální posílení našeho

týmu o školního asistenta.

Školní asistent pracuje s dětmi, které mohou být

ohroženy školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.