ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

V tomto školním roce nás čekají drobné radosti v podobě divadelních představení v mateřské škole. Dojíždějí k nám profesionální herci z divadelních agentur. Představení jsou pro děti zábavou, ale i poučením, zapojují se do děje i aktivit. Jsou to pohádky tematické, národní, ale i představení hudební nebo zaměřená na krásu českého jazyka.

“O Lesněnce”  podzimní lesní tematika

“Jak čerti jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši” o tom, že čertů se nemusíme bát

“O dvanácti měsíčkách” zimní pohádka o vítězství dobra nad zlem

“Strach má velké oči” o tom, že není třeba se vždy bát

“Jak vodník Bublinka pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu” veselá hudební pohádka

Do prožitkového učení zařadíme – sběr jablíček na zahradě školky a následnou návštěvu moštárny, zahradu budeme připravovat na zimu, připravíme hmyzí domečky, vybereme místa pro ptačí budky, domečky pro ježky i netopýra,  navštívíme sběrný dvůr,  prohlédne si stroje a techniky v Sylibě, půjdeme za zvířátky ke krmelci. Jako každý rok připravíme vystoupení u vánočního stromu, přispějeme svými výrobky na vánoční jarmark, společně s rodiči se zúčastníme zpívání vánočních koled na náměstí, osadíme bylinkové zahrádky a opět si vychováme motýlky v motýlích zahrádkách. Čeká nás jarní čarodějnický rej, budeme oslavovat dětský den s projektem – indiánské léto, rozloučíme se s předškoláky nově, nezapomeneme ani na předání štafety s žáky ZŠ.

A BUDEME DOUFAT, ŽE ALESPOŇ NĚKTERÉ SPOLEČNÉ ČINNOSTI SI BUDEME MOCI SPLNIT.