ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMACE O STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018

 

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole tvoří základní částka, která se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy k 1.září příslušného kalendářního roku.

Základní částka se stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši.

Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce.

 

Plátci

Úplatu za vzdělávání hradí zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy.

 

Měsíční výše úplaty

 

Měsíční výše úplaty za vzdělávání s celodenním provozem činí 200,-Kč za příslušný kalendářní měsíc.

 

Výše úplaty v době přerušení provozu

V měsíci červenci a srpnu bude provoz školy přerušen na 5 týdnů. A proto měsíční úplaty budou činit po oba měsíce 100,-Kč.

 

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se dětem poskytuje bezúplatně pouze 12 měsíců.

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.